Sta Sterk Trainer & Anti-pest coördinator
 Sta Sterk training - Individueel of in een groep

Heeft je kind moeite om mee te komen met de groep? Vindt hij het moeilijk om voor zichzelf op te komen? Of heb je het idee dat hij soms niet weet wat hij moet zeggen of doen? Kan hij niet goed duidelijk maken wat hij wil? Vindt hij het sociale verkeer met andere kinderen (en volwassen) maar ingewikkeld? Wellicht dat een training sociale weerbaarheid en vaardigheden hem een duwtje in de goede richting kan geven! 

Tijdens de Sta Sterk Training werk ik samen met je kind aan het aanleren van nieuw gedrag. Hoe kan hij reageren op anderen zonder dat hij zich daar rot bij voelt? Hoe kan hij zeggen wat hij denkt, zonder dat hij daar anderen mee voor het hoofd stoot? Hoe kan hij nee leren zeggen, zonder over iemand anders grens te gaan? Sta voor stap gaan we met allerlei situaties oefenen zodat het nieuwe gedrag steeds meer eigen wordt. 

Uitgangspunt van de Sta Sterk Training is lichaamstaal. Wist je dat van je boodschap maar liefst 55% bepaald wordt door non-verbale communicatie? Dus wát je zegt en de manier waaróp je iets zegt veel minder belangrijk is dan je lichaamstaal? Daar gaan we tijdens de training dan ook flink mee aan de slag. We gaan niet alleen oefenen met de kracht van je lichaam, maar ook met de kracht van gedachten. Vaak zijn het vervelende, angstige gedachtes die je kind ervan weerhouden om bijvoorbeeld iets te zeggen in de klas of aangeven dat je kind ergens last van heeft. Hier gaan we oefenen met het gebruiken van opbeurende, sterke en leuke gedachtes die je kind helpen meer voor zichzelf op te komen.

Kinderen die de Sta Sterk Training gevolgd hebben staan steviger in hun schoenen, weten beter hoe ze op anderen moeten reageren, leren nee te zeggen en hun mening te geven, leren een gesprekje aan te knopen, leren duidelijk hun grenzen aan te geven en voelen zich minder verlegen en staan sterk rechtop. 

Ook voor kinderen die al eens te maken hebben gehad met pesten of vervelend ander gedrag kan de Sta Sterk Training heel veel baat hebben. Doordat ze leren duidelijk te zeggen waar ze last van hebben en wat het met hun doet, komen ze méér voor zichzelf op en groeit hun zelfvertrouwen. 

Ik geef individuele trainingen en groepstrainingen. In beide gevallen zijn de trainingen buitenschools. Neem alsjeblieft vrijblijvend contact met me op voor een eerste kennismakingsgesprek. Ik heb een eigen praktijk met de naam De Dappere Draak. Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op www.dedapperedraak.nl of bel 06 24639625 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Anti-pest coördinator

Heeft je kind te maken met pesten? Of heb je het idee dat de sfeer op de school niet veilig is, maar wordt er in jouw ogen niet zoveel aan gedaan? Dan kan ik je helpen. Pesten - en je dus onveilig voelen - kan een grote impact hebben. Het is de taak van een school om ieder kind veilig naar school te laten gaan. Dat weten we allemaal, maar op de een af andere manier is dat toch niet altijd zo. En dat is eigenlijk best erg.

Alle scholen in Nederland zijn sinds augustus 2015 verplicht tot een schoolbrede en structurele pestaanpak; er moet een pestprotocol zijn én een aantoonbaar werkende aanpak. Of de scholen zich daar ook aan houden, daar ziet de onderwijsinspectie streng op toe. 

Dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Maar helaas komt pesten nog te vaak en veelvuldig voor. En komt het nog te vaak voor dat kinderen (én ouders) zich niet gehoord voelen. Soms weten leraren niet goed wat ze kunnen en moeten doen. Vinden ze het lastig, of hebben ze het gewoonweg te druk. Ouders, maar ook de leerlingen weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen en wat er gedaan kan worden. Dat kan en mag niet zo zijn. 

En daarom ben ik er. Om jou, als kind, als ouder, als school, op weg te helpen.  


 Mediator en adviseur


Wat kan ik voor je doen?

Vertel me als eerst maar eens je verhaal. Dat kan per e-mail, per telefoon, maar natuurlijk ook face-to-face. Daarna kunnen we kijken wat er al geprobeerd is. Is het duidelijk bij wie je kunt aankloppen? Hoe is het pestprotocol bij jou op school opgezet? Wat staat daar in? Is het duidelijk voor iedereen? Voelen de leerlingen zich veilig genoeg op school, is de sfeer vertrouwelijk, kun je met je problemen bij iemand terecht?

Vervolgens kan ik - samen met school - naar het huidige pestprotocol kijken en het aanpassen waar nodig. Juist als buitenstaander kan ik objectief bekijken of alles er helder in staat en of het voor iedere betrokkene duidelijk is wat er gebeuren moet. Het liefst ga ik in gesprek met leraren, ouders en leerlingen om te vragen waar zij behoefte aan hebben. Hoe zij denken dat het pestprobleem kan worden aangepakt. 

Ook kan ik ouderavonden organiseren over het onderwerp pesten. Ook op school en in de klas kan er op verschillende manieren aandacht aan het onderwerp besteed worden. Voor veel leerlingen gaat het om bewustwording: wat kan ík er zelf aan doen? Doe ik mee met pesten of steun ik de gepeste? Vaak hebben pestende kinderen ook een verhaal. Er zijn talloze trainingen en workshops op dat gebied. 

Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen - en hun ouders - zich gehoord en gesteund voelen. 
Ċ
Inge van der Schee,
27 jan 2016 01:18
Ċ
Inge van der Schee,
27 jan 2016 01:17
ą
Inge van der Schee,
27 jan 2016 01:52
Ċ
Inge van der Schee,
12 jul 2018 05:12
Comments